SÁCH TIẾNG NHẬT

Sách Tiếng Nhật chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH CHI TIẾT

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT UY TÍN TP.HCM

hoctiengnhat

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

Thành ngữ tiếng Nhật thông dụng

1.満場一致(まんじょういっち):その場にいるすべての人の意見が一致すること (そのばにいるすべてのひとのいけんがいっちすること)。 Thành ngữ này chỉ sự thống nhất, nhất trí của tất cả mọi người khi cùng tham gia vào
Top