Kiến thức tiếng Anh

What would you do if you were disturbed by a neighbour’s party

What would you do if you were disturbed by a neighbours party Sample answer 1-What [...]

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và 8 yếu tố bạn lưu ý

Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu, trở thành môn học bắt buộc [...]

Answer sheet toeic và 13 mục thông tin bạn cần phải nắm rõ

Mỗi một bài thi ngôn ngữ đều có một dạng phiếu trả lời riêng, bài [...]

Sơ đồ tư duy tiếng anh

Sơ đồ tư duy tiếng anh đã được tác giả và nhà tư vấn,Tony Buzan, [...]

Các tháng trong tiếng Anh

Tháng tiếng Anh tại sao lại có những tên gọi như ngày nay. Đã bao [...]

Từ vựng IELTS-Phương pháp học từ vựng IELTS

Từ vựng IELTS là nhân tố vô cùng quan trọng, đóng vai trò như một [...]

Writing IELTS Task 1-Cách viết Writing Task 1 IELTS

Writing IELTS Task 1 có những điểm quan trọng như sau: Bạn có 20 phút [...]

Sách luyện thi toeic từ 0-900+

Sách luyện thi toeic là bài viết giới thiệu một số sách toeic cho từng [...]

Ielts song ngữ-3 nguồn học IELTS song ngữ hiệu quả nhất

Ielts song ngữ là bài viết giới thiệu một số nguồn tài liệu song ngữ [...]

Toeic book store – Nhà sách Daruma

Toeic book store-nhà sách Daruma là nơi cung cấp sách toeic với giá cạnh tranh [...]

Ielts writing task 1 map

Ielts writing task 1 map là bài viết giới thiệu từ vựng và bài mẫu [...]

Bài mẫu ielts writing task 1 line graph

Bài mẫu ielts writing task 1 line graph là bài viết tổng hợp 1 số [...]