TanKi Masuta N5 – Sách luyện thi JLPT N5

Original Giá was: 60,000 VND.Current Giá is: 55,000 VND.

Giáo trình luyện thi N5 Tanki masuta doriru 短期マスター 日本語能力試験ドリル là sách tiếng Nhật dành cho học viên luyện thi N5. Giáo trình có bố cục giống với đề thi nhằm giúp học viên ôn luyện một cách hiệu quả. Bạn sẽ tự tin vượt qua JLPT N5 sau khi hoàn thành giáo trình này.

Còn hàng