Supido masuta N2 Đọc Hiểu – Bản Dịch Tiếng Việt

Original Giá was: 100,000 VND.Current Giá is: 90,000 VND.

Sách luyện thi Supido masuta N2 Đọc Hiểu 日本語能力試験問題集N2読解スピードマスター là cuốn sách tăng tốc vào gần cuối kỳ thi cho bài thi đọc hiểu N2. Đây là cuốn giáo trình tiếng Nhật được hầu hết học giả thường luyện tập vào tầm 2 tháng trước kỳ thi.

Còn hàng