Shinkanzen N2 hán tự tiếng việt – Sách luyện thi JLPT N2

95,000 VND

Sách phân tích chi tiết từng chữ Hán tự với âm on, âm kun cùng hàng loạt các từ vựng được tạo ra từ hán tự đó và những cách đọc cũng như những điểm cần chú ý về hán tự đó.cần chú ý về hán tự đó

Còn hàng