Shinkanzen N2 Tiếng Nhật

Original Giá was: 400,000 VND.Current Giá is: 300,000 VND.

Còn hàng