Đề thi toeic speaking and writing

Đề thi toeic speaking and writing là bài viết giới thiệu đề thi mẫu toeic speaking and writing giúp Bạn tham khảo đề thi thực tế và luyện tập để đạt được kết quả như mong đợi

Xem thêm:

Tomato toeic speaking flow

Tomato toeic writing flow

Đề thi toeic speaking and writing

Đề thi toeic speaking and writing

Đề thi toeic speaking mẫu – Đề thi toeic speaking and writing

Đây là bài thi Nói TOEIC. Bài kiểm tra này bao gồm mười một câu hỏi đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng nói của bạn. Bài kiểm tra kéo dài khoảng 20 phút.

Question Task Evaluation Criteria
1–2 Read a text aloud •  pronunciation

•  intonation and stress

 

3–4

 

Describe a picture

all of the above, plus

•  grammar

•  vocabulary

•  cohesion

 

5–7

 

Respond to questions

all of the above, plus

•  relevance of content

•  completeness of content

8–10 Respond to questions using information provided all of the above
11 Express an opinion all of the above

Đối với mỗi dạng câu hỏi, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể, bao gồm cả thời gian cho phép để chuẩn bị và nói.

Đó là lợi thế của bạn để nói nhiều nhất bạn có thể trong thời gian cho phép. Điều quan trọng là bạn phải nói rõ ràng và trả lời từng câu hỏi theo hướng dẫn.

Questions 1–2: Read a text aloud

Directions: Trong phần thi này, bạn sẽ đọc to văn bản trên màn hình. Bạn sẽ có 45 giây để chuẩn bị. Sau đó, bạn sẽ có 45 giây để đọc to văn bản.

If you’re shopping, sightseeing and running around every minute, your vacation can seem like hard work. To avoid vacation stress, come to the Blue Valley Inn on beautiful Lake Mead. While staying at our inn, you’ll breathe clean country air as you view spectacular sights. With its spacious rooms, swimming pool and many outdoor activities, the inn is the perfect place for a vacation you won’t forget. The Blue Valley Inn prides itself on the personal attention it provides to every guest. The Blue Valley motto has always been “A happy guest is our greatest treasure.”

Nếu bạn mua sắm, tham quan và chạy vòng quanh mỗi phút, thì kỳ nghỉ của bạn có vẻ như là một công việc khó khăn. Để tránh căng thẳng trong kỳ nghỉ, hãy đến Blue Valley Inn trên Hồ Mead xinh đẹp. Khi ở tại nhà trọ của chúng tôi, bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành của vùng quê khi ngắm nhìn những thắng cảnh ngoạn mục. Với các phòng rộng rãi, hồ bơi và nhiều hoạt động ngoài trời, nhà trọ là nơi hoàn hảo cho một kỳ nghỉ mà bạn sẽ không bao giờ quên. Blue Valley Inn tự hào về sự quan tâm cá nhân mà nó cung cấp cho mọi khách. Phương châm của Blue Valley luôn là “Một vị khách vui vẻ là kho báu lớn nhất của chúng tôi.”

Questions 3–4: Describe a picture

Directions: Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ mô tả hình ảnh trên màn hình càng chi tiết càng tốt. Bạn sẽ có 45 giây để chuẩn bị câu trả lời của mình. Sau đó, bạn sẽ có 30 giây để nói về bức tranh.

 

Đề thi toeic speaking and writing

Questions 5–7: Respond to questions

Directions: 

Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ trả lời ba câu hỏi. Bạn sẽ có ba giây để chuẩn bị sau khi nghe từng câu hỏi. Bạn sẽ có 15 giây để trả lời Câu hỏi 5 và 6 và 30 giây để trả lời Câu hỏi 7.

Ví dụ 1:

Imagine that a Canadian marketing firm is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview about television viewing.

Hãy tưởng tượng rằng một công ty tiếp thị của Canada đang thực hiện nghiên cứu tại quốc gia của bạn. Bạn đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn qua điện thoại về việc xem truyền hình.

Question 5: How often do you watch television?

Question 6: What kinds of programs do you usually watch?

Question 7: Describe your favorite television program.

Ví dụ 1:

(Narrator): Imagine that a friend will be moving to your neighborhood. You are having a telephone conversation about where you live.

Hãy tưởng tượng rằng một người bạn sẽ chuyển đến khu phố của bạn. Bạn đang có một cuộc trò chuyện qua điện thoại về nơi bạn sống.

Question 5: How many grocery stores are in your neighborhood, and can you walk to them?

Question 6: What’s the best time of day to go to the grocery store, and why?

Question 7: Do you usually buy all your groceries from the same store? Why or why not?

Questions 8–10: Respond to questions using information provided

Directions: 

Trong phần thi này, bạn sẽ trả lời ba câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp. Bạn sẽ có 45 giây để đọc thông tin trước khi các câu hỏi bắt đầu. Bạn sẽ có ba giây để chuẩn bị sau khi nghe từng câu hỏi. Bạn sẽ có 15 giây để trả lời Câu hỏi 8 và 9 và 30 giây để trả lời Câu hỏi 10.

(Narrator): Hello, I’m calling about a conference on May 27 I saw advertised in the newspaper. It’s about starting your own business. I was hoping you could give me some information.

Xin chào, tôi đang gọi về một hội nghị vào ngày 27 tháng 5, tôi đã thấy quảng cáo trên báo. Đó là về việc bắt đầu kinh doanh của riêng bạn. Tôi đã hy vọng bạn có thể cung cấp cho tôi một số thông tin.


Đề thi toeic speaking and writing 
 

Question 8: Could you tell me what time the conference starts and how long it will last?

Question 9: How much does conference attendance cost?

Question 10: I may not be available for the full day. Could you give me information about the activities in the morning, before lunchtime?

Question 11: Express an opinion

Directions:

Trong phần này, bạn sẽ đưa ra ý kiến ​​của mình về một chủ đề cụ thể. Đảm bảo nói nhiều nhất có thể trong thời gian cho phép. Bạn sẽ có 30 giây để chuẩn bị. Sau đó, bạn sẽ có 60 giây để nói.

Question:

(Narrator): Some people prefer to take a job that does not pay well but does provide a lot of time off from work. What is your opinion about taking a job with a low salary that has a lot of vacation time? Give reasons for your opinion.

Một số người thích nhận một công việc không được trả lương cao nhưng lại có nhiều thời gian nghỉ làm. Ý kiến ​​của bạn về việc nhận một công việc với mức lương thấp mà thời gian nghỉ phép nhiều? Đưa ra lý do cho ý kiến ​​của bạn.

Đề thi toeic writing mẫu – Đề thi toeic speaking and writing

Đây là bài thi Viết TOEIC writing . Bài kiểm tra này bao gồm tám câu hỏi đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng viết của bạn. Bài kiểm tra kéo dài khoảng một giờ.

Question Task Evaluation Criteria
 

1–5

 

Write a sentence based on a picture

•  grammar

•  relevance of the sentences to the pictures

 

6–7

 

Respond to a written request

•  quality and variety of your sentences

•  vocabulary

•  organization

 

 

8

 

 

Write an opinion essay

•  whether your opinion is supported with reasons and/or examples

•  grammar

•  vocabulary

•  organization

Questions 1–5: Write a sentence based on a picture

Directions:

Trong phần thi này, bạn sẽ viết MỘT câu dựa trên một bức tranh. Với mỗi bức tranh, bạn sẽ được cung cấp HAI từ hoặc cụm từ mà bạn phải sử dụng trong câu của mình. Bạn có thể thay đổi hình thức của các từ và bạn có thể sử dụng các từ theo bất kỳ thứ tự nào.

Câu trả lời của bạn sẽ được tính điểm dựa trên:

  • sử dụng ngữ pháp thích hợp, và
  • sự liên quan đến ảnh

Trong phần này, bạn có thể chuyển sang câu hỏi tiếp theo bằng cách nhấp vào Tiếp theo. Nếu bạn muốn quay lại câu hỏi trước đó, hãy nhấp vào Quay lại. Bạn sẽ có tám phút để hoàn thành phần này của bài kiểm tra.

 

Đề thi toeic speaking and writing

 

Questions 6–7: Respond to a written request

Directions:

Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ cho thấy bạn có thể viết phản hồi cho e-mail tốt như thế nào. Câu trả lời của bạn sẽ được chấm điểm vào chất lượng và sự đa dạng của các câu của bạn,từ vựng, và tổ chức bài. Bạn sẽ có 10 phút để đọc và trả lời mỗi e-mail.

Directions: Read the e-mail.
From:     Dale City Welcome Committee To:         New Dale City Resident Subject: Welcome to your new home! Sent:      July 23, 4:32 P.M.

Welcome! We would like to be the first to welcome you to Dale City. We know that there are many things to do when you move, from finding your way around town to setting up your utilities. Please contact us if you need any help at all.

 

Directions: Respond to the e-mail. Respond as if you have recently moved to a new city. In your e-mail to the committee, make at least TWO requests for information.
(Type your response here.)

Question 8: Write an opinion essay

Directions: 

Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi yêu cầu bạn nêu ý kiến, giải thích và hỗ trợ ý kiến ​​của bạn về một vấn đề. Thông thường, một hiệu quả bài sẽ chứa tối thiểu 300 từ.

Câu trả lời của bạn sẽ được chấm điểm vào liệu ý kiến ​​của bạn có được bổ trợ hay không với những lý do và / hoặc ví dụ,ngữ pháp,từ vựng, và

cách tổ chức bài. Bạn sẽ có 30 phút để lập kế hoạch, viết và sửa lại bài luận của mình.

Directions: Read the question below. You have 30 minutes to plan, write, and revise your essay. Typically, an effective response will contain a minimum of 300 words. (Type your response here.)
There are many ways to find a job: newspaper advertisements, Internet job search websites, and personal recommendations. What do you think is the best way to find a job? Give reasons or examples to support your opinion.

Xem thêm: Lớp toeic cấp tốc

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *