Dap An Sach

Sách có đáp án và nội dung nghe hay không

Nhà sách Daruma chú trọng vào những đầu sách chất lượng, một số đầu sách chúng tôi nhập trực tiếp từ nhật bản.

Như vậy điểm khác biệt của Daruma và các nhà sách khác là về nội dung cung cấp.

Về cơ bản thì tất cả các đầu sách đều có đáp án ở phần đầu sách hoặc cuối sách còn về các sách luyện nghe đều có nội dung phần nghe hiểu để các bạn kiểm tra lại xem mình nghe có chính xác hay không (audio script).

Với một số sách nhập từ nhật bản nằm trong thư mục văn hóa nhật bản là những sách cấp cao. Nó thích hợp với những bạn đã có trình độ nhật ngữ ở một tầm nhất định. Và tất nhiên những cuốn sách này sẽ không có phần dịch cũng như đáp án…Đó là những cuốn sách hay mà bạn nên tìm đọc khi trình độ đã đạt cao.

Leave a comment