Woman packs parcel in post office

Hàng vận chuyển hư có được đổi lại không?

Cửa hàng sách Daruma sẽ một đổi một nếu trong suốt quá trình vận chuyển gây ra hư hỏng.

Bạn có thể đến trực tiếp của hàng để đổi trả hoặc gửi trả lại sách qua đường bưu điện.

Sau khi xem xét mức độ hư họng, chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn để tiến hành đổi trả.