Nihongo Charenji N4.5 Kanji – Sách luyện thi JLPT N4.5

Original Giá was: 95,000 VND.Current Giá is: 85,000 VND.

Sách luyện thi JLPT Nihongo Charenji N4.5 Kanji にほんごチャレンジN4・N5[かんじ]là một phần trong bộ sách Nihongo Charenji màアスク đã xuất bản dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 và N5 với 2 kỹ năng cơ bản: Hán tự và từ vựng. Trong đó Sách luyện thi N4 và N5 Nihongo Charenji Hán tự tổng hợp, chi tiết và chuyên sâu về 300 chữ Hán tự dành cho 2 kỳ thi này.

Còn hàng