Minna No Nihongo Sơ cấp 1 Kaite Oboeru

Original Giá was: 70,000 VND.Current Giá is: 60,000 VND.

Giáo trình Minna No Nihongo Sơ cấp 1 Kaite Oboeru みんなの日本語 初級I 第2版 書いて覚える文型練習帳 không những được hầu hết các trung tâm tiếng Nhật sử dụng cho học viên luyện tập ngữ pháp mà còn được hầu hết bạn học sử dụng để tự ôn luyện ngữ pháp tại nhà.

Còn hàng