Phân biệt くせに và のに – ngữ pháp N3

くせに vs のに là bài viết phân biệt 2 mẫu ngữ pháp trình độ N3 chỉ sự khác biệt giữa điều có thể được suy ra từ A và B. Tuy nhiên, có một chút khác biệt về đối tượng sử dụng và cảm xúc của người nói.

Phân biệt くせに và のに – くせに vs のに – kuseni vs noni

 

1. AくせにB」は「AとBが食い違っている」ことを表す逆接の表現で、人の態度 などを非難したり低く評価したりする気持ちを強く含む。
「AくせにB」 là cách nói thể hiện sự đối lập, thường chứa cảm xúc mạnh mẽ khi chỉ trích hoặc đánh giá thấp thái độ của người khác.
2.「AくせにB」の場合、AとBの主体は同じでなければならないが、「AのにB」 の場合は、 同じでなくてもよい。
「 Trong trường hợp 「AくせにB」, chủ ngữ của A và B phải giống nhau, nhưng trong trường hợp 「AのにB」, chúng không nhất thiết phải giống nhau
× 彼は配慮がないな。 子供が聞いているくせに、難しい話をする。
× Anh ta thiếu quan tâm. Mặc dù đang có trẻ em nghe, anh ta vẫn nói chuyện khó hiểu
○彼は配慮がないな。 子供が聞いているのに、難しい話をする。
○ Anh ta thiếu quan tâm. Mặc dù đang có trẻ em nghe, anh ta vẫn nói chuyện khó hiểu.
くせに vs のに
くせに vs のに
3.「くせに」は、基本的には他人の行動や態度などについて言う表現。
「くせに」 chủ yếu được sử dụng để nói về hành động hoặc thái độ của người khác
○彼女はほんとは彼が好きなくせに、素直に 「好きだ」と言えないんです。
○ Cô ấy thật sự thích anh ta nhưng không thể thẳng thắn nói “ Anh thích em”.
ただし、自分に対して距離を置いて客観的に言う場合には使う。Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng khi bạn đặt một khoảng cách với bản thân và nói một cách khách quan
○(私は)ほんとは彼が好きなくせに、素直に 「好きだ」と言えないんです。
○ (Tôi) thật sự thích anh ta nhưng không thể thẳng thắn nói “Tôi thích bạn”.
Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *