Phân biệt 準備 用意 支度

Phân biệt 準備 用意 支度 là bài viết phân biệt cách dùng của 3 chữ đều mang nghĩa chuẩn bị, hãy cùng nhà sách daruma tìm hiểu cách dùng của 準備と用意と支度 nhé

Phân biệt 準備 用意 支度

Phân biệt 準備 用意 支度

準備 dùng với ý nghĩa chuẩn bị không chỉ dùng để chuẩn bị những vật dụng cần thiết mà còn để lên một kế hoạch sơ bộ bao gồm cả cho tình huống và hoàn cảnh, mang ý nghĩa lâu dài hơn so với 用意 và 用意
Nó cũng được sử dụng trong tình huống chuẩn bị tâm thế như, chẳng hạn như “心の準備.

用意 dùng để chuẩn bị những gì bạn cần trước và chuẩn bị cụ thể hơn 準備
Cũng không phải là không sử dụng nó để chuẩn bị cho bản thân như 心の用意をする, nhưng thông thường sử dụng 準備
用意 mang ý nghĩa ngắn hơn 準備

支度 chủ yếu là cơm nước, quần áo, đồ dùng,… và cần bắt tay ngay vào những việc làm cụ thể.
Giống như 準備 và用意, nó không được sử dụng với nghĩa là tư thế và thái độ, và nó ngắn hơn về mặt thời gian.
Ngoài ra, 支度 là cách nói không trang trọng.

Xem thêm: sách phân biệt từ vựng donna toki dou tsukau

Phân biệt 準備 用意 支度 qua ví dụ:
Lấy việc cung cấp bữa ăn cho du khách làm ví dụ, trong trường hợp 食事の支度をする thì các nguyên liệu đã có sẵn và đồ ăn đang trong quá trình nấu chín.
Khi nói 食事の用意をする thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ từ mua sắm đến mua nguyên liệu bạn cần để nấu ăn.
Khi nói 食事の準備をするkhông chỉ có thể được dùng cho phạm vi có thể được thể hiện trong việc chuẩn bị, mà còn để chuẩn bị nơi phục vụ bữa ăn, chẳng hạn như suy nghĩ về thực đơn và dọn dẹp để mời khách.

Xem thêm:  luyện thi N3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *