Cấu trúc bài thi ielts

Cấu trúc bài thi ielts là bài giới thiệu tổng quan về đề thi ielts giúp các Bạn có cái nhìn tổng quan về những phần thi trong đề thi ielts. Nhằm giúp Bạn chuẩn bị tốt và đầy đủ kiến thức trước khi đi thi thực tế, vì có câu biết đề biết ta trăm trận trăm thắng mà. Bạn phải hiểu rõ về cấu trúc đề, các tiêu chí chấm điểm trong bài thi ielts thì mới có thể tránh được sai sót và tối ưu hóa khả năng của mình được. Hãy cùng nhà sách Daruma tham khảo Cấu trúc bài thi ielts trong bài viết này nhé
Cấu trúc bài thi ielts

Cấu trúc bài thi ielts

Bạn đi thi, thì bạn phải đọc đề bài thì mới biết người ta yêu cầu gì, và ielts cũng vậy. Bạn cần tìm hiểu về Cấu trúc bài thi ielts, đọc cách làm của chúng, đặc điểm của các dạng để có thể làm bài nhanh hơn. Các dạng bài thường gặp trong từng kỹ năng là:

Cấu trúc bài thi ielts – IELTS Reading:

1. Multiple choice questions (Câu hỏi có nhiều lựa chọn )
2. Information identification questions (Câu hỏi xác định thông tin)
3. Information matching (Nối thông tin)
4. Head Matching (Chọn tiêu đề)
5. Sentence completion ( Hoàn thành câu)
6. Summary completion (Hoàn thành đoạn tóm tắt)
7. Features matching (Nối đặc điểm)
8. Matching sentence endings (Nối câu kết thúc)
9. Short answer questions ( Câu trả lời ngắn)
10. Notes/table/diagram completion (Hoàn thành các ghi chú/ biểu đồ/ bảng tóm tắt)

Cấu trúc bài thi ielts – IELTS listening:

1 Dạng Multiple Choice- 
2 Dạng Sentence Completion
3 Dạng Form Completion
4 Dạng Table Completion
5 Dạng Matching
6 Dạng Short answer question
7 Dạng Labeling Plan, Map, Diagrams
8 Dạng Pick from a list

Cấu trúc bài thi ielts – IELTS writing

Writing task 1
1 Biểu đồ đường (Line graph)
2 Biểu đồ cột (Bar chart)
3 Biểu đồ tròn (Pie chart)
4 Bảng số liệu (Table)
5 Biểu đồ kết hợp (Mixed Charts)
6 Quy trình (Process)
7 Bản đồ (Map)
Writing task 2:
1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay
2. Discussion Essay
3. Advantages and Disadvantages Essay
4. Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay
5. Two-Part Question Essay

Cấu trúc bài thi ielts – IELTS speaking:

1. IELTS SPEAKING TASK 1
Các chủ điểm trong phần này thường là các câu hỏi chung chung, xoay quanh các vấn đề hàng ngày như báo chí, sở thích, học tập, làm việc, quê quán, thức ăn đồ uống, v.v
2. IELTS SPEAKING TASK 2:
Có 6 chủ điểm chính thường gặp trong Speaking Task 2, bao gồm miêu tả một người// một địa điểm// một trải nghiệm// cảm xúc// thói quen// đồ vật nào đó.
3. IELTS SPEAKING TASK 3:
Ở Speaking Part 3, các bạn sẽ được bàn luận về chủ đề nêu ra ở Part 2, như việc cho ý kiến, đánh giá về một vấn đề, so sánh quá khứ – hiện tại, hiện tại – dự đoán tương lai, nguyên nhân và kết quả …
Hy vọng bài viết Cấu trúc bài thi ielts sẽ giúp Bạn biết thêm về những phần mình sẽ thi trong đề ielts nhằm chuẩn bị tốt những kiến thức cần có để đạt điểm cao trong kỳ thi ielts và giành được những học bổng cũng như cơ hội du học.
Nếu Bạn cần luyện tiếng Anh giao tiếp và kiến thức cơ bản trong tiếng Anh thì hãy tham khảo khóa học giao tiếp nhé: Lớp giao tiếp tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *