What is the most popular sport in your country

What is the most popular sport in your country

Oh, in Vietnam, football is absolutely everywhere and everyone loves it, seriously. It’s not just something people like to do for fun; it’s more like something everyone’s really passionate about. No matter where you go, cities or countryside, you’ll see people of all ages playing football, cheering on the national team, and going all out celebrating when we win. And when there’s a big tournament on? The whole country just lights up with excitement. It’s pretty awesome how it brings everyone together.

What is the most popular sport in your country
What is the most popular sport in your country

Ồ, ở Việt Nam, bóng đá có ở khắp mọi nơi và mọi người đều yêu thích nó, thật đấy. Đó không chỉ là điều mọi người thích làm cho vui; nó giống thứ gì đó mà mọi người thực sự đam mê hơn. Bất kể bạn đi đâu, thành phố hay nông thôn, bạn sẽ thấy mọi người ở mọi lứa tuổi chơi bóng đá, cổ vũ cho đội tuyển quốc gia và đổ ra đường ăn mừng khi chúng ta giành chiến thắng. Và khi có một giải đấu lớn diễn ra? Cả nước bừng lên niềm phấn khởi. Thật tuyệt vời khi nó gắn kết mọi người lại với nhau.

What qualities should an athlete have

Should students have physical education and do sports at school

Describe a sportsperson you admire

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *