Tettei Toreeningu N1 Dokkai – giáo trình luyện Đọc N1

Original Giá was: 95,000 VND.Current Giá is: 85,000 VND.

  1. Luyện tập các hình thức đọc hiểu trong N1 gồm: đọc theo chiều ngang, theo chiều dọc,  đọc những bài văn thương mại và phần luyện tập đoản văn.
  2. Hiểu nội dung trung văn: đọc những bài khoa học, or những bài liên quan đên thực tế, những đoạn văn trung về kinh tế, thương mại, quốc tế hóa, các vấn đề xã hội.
  3. Hiểu chủ trương tác giả (tác giả muốn nói gì nhất) , luyện tập trường văn và ôn tập.
  4. Luyện tập tổng hợp 2 đoạn văn
  5. Tìm kiếm thông tin

Còn hàng