Phân biệt たところ và たばかり

Phân biệt たところ và たばかり (tatokoro tabakari)

Phân biệt たところ và たばかり

Xem thêm: từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

Phân biệt たところ và たばかり(tatokoro tabakari)

たところ:vừa mới ( vừa mới xảy ra thật, mới cách đây không lâu)
たばかり : Không liên quan đến thời gian thực tế mà vừa mới là do người nói cảm giác thôi

Ví dụ:

社長が帰ったところだ。Giám đốc vừa mới về (giám đốc mới về cách đây không lâu, vài phút thôi)

5年結婚したばかりなのに離婚した。Vừa mới kết hôn 5 năm mà đã ly hôn (5 năm thực tế lâu, nhưng cảm giác mới nên dùng bakari)

Xem thêm: Luyện thi N3

Mở rộng thêm:

たところ ngữ pháp
❌Không dùng cho những từ thể hiện quá khứ như trước ngày, tháng, năm
❌Không nối với N

たばかり ngữ pháp
⭕️Có thể dùng với những từ thể hiện quá khứ
⭕️ Có thể nối với Danht từ

Ví dụ:

Tôi vừa mới ăn cơm xong
⭕️さっきごはんを食べたところ
⭕️さっきごはんを食べたばかり

Tôi mới ăn cơm 3 tiếng trước

❌3時間前に食べたところ
⭕️3時間前に食べたばかり

Nhà hàng mới xây xong

❌できたところのレストラン
⭕️できたばかりのレストラン

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *