Sale off

Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Kanji Bài tập

còn 87 hàng

SKU: 1MN009-1

75,000 VNĐ 45,000 VNĐ

Nhằm hỗ trợ bạn học tiếp tục nâng cao khả năng Hán tự hơn nữa sau khi đã sử dụng xong Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Kanji Bài học, Tập đoàn 3A Corporation Nhật Bản đã cho xuất bản cuốn Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Kanji Bài tập.

còn 87 hàng

Qty