Sale off

Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 Kanji Bài tập – Sách luyện Hán Tự

còn 80 hàng

SKU: 1MN001-1

55,000 VNĐ 45,000 VNĐ

Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 Kanji Bài tập được biên soạn với lộ trình tương ứng với 25 bài của bộ Giáo trình Minna no Nihongo Sơ cấp 1 Sách Giáo Khoa . Do đó, cuốn sách này góp phần vô cùng quan trọng trong việc học 25 bài của cuốn sách chính Sách Giáo Khoa.

còn 80 hàng

Qty