Sale off

Từ điển những lỗi sai trong tiếng Nhật

còn 73 hàng

SKU: 1TD0120

190,000 VNĐ 170,000 VNĐ

Khi học tiếng nước ngoài học viên thường gây ra nhiều lỗi khác nhau cơ bản là vì học viên dựa trên tiếng mẹ đẻ rồi so sánh với tiếng Nhật để đặt câu, điều này dễ dẫn tới sự nhầm lẫn.Chính vì vậy học viên cần một quyển sách để giải thích về những lỗi sai này.

còn 73 hàng

Qty