Sale off

Minna No Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

còn 52 hàng

SKU: 1MN021

70,000 VNĐ 59,000 VNĐ

Minna No Nihongo trung cấp I Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là cuốn sách hỗ trợ cho việc học tập và giảng dạy cuốn sách chính Honsatsu – Bản tiếng Nhật của bộ giáo trình Minna Trung cấp với phần giải thích bằng Tiếng Việt vô cùng hữu ích.

còn 52 hàng

Qty