Tag Archives: chuyển tự động từ thành tha động từ

Quy tắc chuyển tự động từ thành tha động từ trong tiếng Nhật

Chuyển tự động từ thành tha động từ. Khi học tiếng Nhật ắt hẳn ai [...]