chuyển âm Hán việt sang âm On
luyện nghe tiếng Nhật
thành ngữ với 気
Từ vựng hợp đồng tiếng Nhật
Top