Sale off

Dekiru Nihongo Sơ Cấp できる日本語 初級

In Stock

SKU: DKR024

120,000 VNĐ 95,000 VNĐ

Giáo trình Dekiru Nihongo Sơ Cấp できる日本語 初級  là giáo trình tiếng Nhật giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp. Sách sẽ giúp bạn nâng cao khả năng truyền đạt ý tưởng, suy nghĩ của bản thân. Khi học ngôn ngữ  khả năng dùng từ vựng của bản thân để truyền đạt ý tưởng rất quan trọng. Dựa trên điều đó giáo trình Dekiru Nihongo Sơ Cấp ra đời để phục vụ tiếng nhật giao tiếp.

Qty