Sale off

Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật

In Stock

SKU: 1TD01

250,000 VNĐ 179,000 VNĐ

Quyển từ điển này là bản dịch của nguyên tác bằng Nhật ngữ ” Nihongo Bunkei Ziten” do nhóm Jammassy biên soạn, và do nhà sản xuất Kurrosio ở Tokyo ấn hành năm 1998 (Cách chuyển tự sang chữ Latinh của tên sách và tên nhà xuất bản được giữ nguyên tác).

Qty