Shiken Ni Deru N1.N2

380.000  320.000  Chưa tính phí vận chuyển

Compare

Mô tả

Shiken Ni Deru N1.N2 – Đây là tài liệu nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này.

Shiken Ni Deru N1.N2 Có cái hay là:

Việc ôn luyện được lên kế hoạch sẵn theo từng ngày. Mỗi ngày một bài học riêng để cuối cùng cảm nhận được tiến bộ của mình.
Trọn bộ Shiken Ni Deru Gồm 4 Quyển nhé:

Gửi bình luận