Tổng hợp ngữ pháp N2
luyện nghe tiếng Nhật
thành ngữ với 気
Từ vựng hợp đồng tiếng Nhật
らしい,っぽい,みたい,よう
cách dùng yo ne na
Top