Tổng hợp ngữ pháp N2

Tổng hợp ngữ pháp N2

Tổng hợp ngữ pháp N2 Tổng hợp ngữ pháp N2 – tất cả ngữ pháp N2 được gom gọn trong 1 bài viết Tham khảo thêm sách ngữ pháp: Shinkanzen N2 ngữ pháp   STT Mẫu câu Ý nghĩa Cách dùng 1. ~として・~としても・~としての Với tư cách là gì đó, như là cái gì đó [N]+…

Read More