ngữ pháp N4

Tổng hợp ngữ pháp N4 theo chủ đề

Khi học xong Mina or chương trình tương đương với n4, học viên có thể rơi vao tình huống mình không nhớ được hết ngữ pháp. Lý do cơ bản là ngữ pháp nhiều quá, không tổng hợp lại được. Vì vậy Bạn chắc chắn sẽ cần một bản tổng hợp ngữ pháp N4. Tài liệu…

Read More
ngu phap N5

Tổng Hợp ngu phap N5 và Ôn luyện ngữ pháp Mina sơ cấp 1

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N5 ( N5 の文法 ) 第1課 ( BÀI 1 ) 1. わたしは N です。:Tôi là… (khẳng định) 2. わたしは N じゃありません/ではありません。:Tôi không phải là… (phủ định) 3. ~ は N ですか。:…phải không? (câu hỏi) 4. N1は N です。N2も N です。:N1 là N. N2 cũng là N. 5. ~ は N1 の N2 です。:Trợ từ の dùng để nối 2 danh từ N1 và N2. 第2課 ( BÀI…

Read More
ところが しかし

Phân biệt ところが(tokoroga) và しかし(shikashi)

Phân biệt sự khác nhau giữa ところが(tokoroga) và しかし(shikashi) – ところが しかし Đối với người học tiếng Nhật việc phân biệt ところが(tokoroga) và しかし(shikashi) hoặc けれども(keredomo) thường gặp nhiều khó khăn. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn đó. Cách dùng ところが(tokoroga): ところが(tokoroga) có nghĩa là TUY NHIÊN (giống với しかし(shikashi)) nhưng khi dùng Tokoroga vế sau bao…

Read More
thành ngữ đi với 足 ashi

Thành Ngữ Tiếng Nhật đi với ashi 足 – Thành Ngữ Tiếng Nhật

Một vài thành ngữ đi với ashi 足 1.足を洗う    Cải tà quy chính, rửa tay gác kiếm. .こういう仕事からは足を洗いたいです。Tôi muốn thoát khỏi những công việc kiểu này. .やくざの世界から足を洗って、まじめに生きます。Cắt đứt quan hệ với bọ lưu manh, sống an phận thủ thường. 2.足を箱ぶ   Đặc biệt đi, có ý đi, mất công đi .たびたび足を箱ばせてすみません。Để ngài phải đi lại…

Read More